Teorija

Uzdevumi

1. Galīgu, bezgalīgu, tukšu kopu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Divu intervālu šķēluma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Divu intervālu apvienojuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Galīgu kopu šķēlums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Galīgu kopu apvienojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Galīgu kopu atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Apakškopas noteikšana (skaitļu kopas)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Kopu simbolika

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Darbības ar kopām

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli