Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Tēmas sadalījums pa stundām Lineāras, pakāpes un kvadrātfunkcijas

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Funkcijas Funkcijas jēdziens
2. Lineāra funkcija Definīcija, grafiks, īpašības.
3. Funkcijas un argumenta pieaugums
4. Atkārtojums. Lineāras funkcijas grafiks Piemērs ar grafika konstruēšanu.
5. Atkārtojums. Lineāras funkcijas grafiks Leņķis ar x asi.
6. Atkārtojums. Lineāru funkciju grafiku novietojums Grafiki krustojas, nekrustojas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcionāli lielumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Tieši proporcionālu lielumu noteikšana
2. Izpratnes jautājumi par lineāru funkciju 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Izpratnes jautājumi par grafiku
3. Funkcijas pieauguma noteikšana bez grafika 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
4. Lineāras funkcijas izteiksmes noteikšana no grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Risinājums ar sistēmas sastādīšanu
5. Lineāru funkciju krustpunkta noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Funkcijas dotas analītiski
6. Lineāras funkcijas nulles noteikšana bez grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
7. Lineāras funkcijas atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noteikt, kuras ir lineāras funkcijas.
8. Lineāras funkcijas augšana, dilšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Noteikt pēc formulas, vai funkcija aug vai dilst.
9. Lineāras funkcijas krustpunkts ar y asi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Noteikt pēc formulas, kur funkcija krusto y asi.
10. Paralēlas lineāras funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Noteikt, kuras funkcijas ir paralēlas.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāras funkcijas pieaugums (2015. gada eksāmens) Citi vidēja 1♦ Prot noteikt no grafika argumenta un funkcijas pieaugumu
2. 1. daļas 25. uzd. Funkcijas pieaugums. (2012) Citi zema 1♦ 1.daļas 25.uzdevums. Funkcijas pieaugums.
3. Lineāra funkcija (2014. g. 12. kl. eksāmens) Citi augsta 3♦ 12. klases matemātikas eksāmens 3. daļa
4. Grafika nolasīšana (2015.g. eksāmens) Citi zema 1♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
5. Lineāra funkcija (2014. g. eksāmens) Citi augsta 3♦ 12. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā, 3. daļa
6. Lineāras funkcijas parametru noteikšana (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1♦ 1. daļas uzdevums

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas un argumenta pieaugums 00:00:00 vidēja 5♦ Taisnes parametru noteikšana, pieauguma noteikšana
2. Lineāra funkcija 00:00:00 vidēja 12♦ Konstruēšana, īpašības