Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Tēmas sadalījums pa stundām Lineāras, pakāpes un kvadrātfunkcijas

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Funkcijas Funkcijas jēdziens
2. Lineāra funkcija Definīcija, grafiks, īpašības.
3. Funkcijas un argumenta pieaugums
4. Atkārtojums. Lineāras funkcijas grafiks Piemērs ar grafika konstruēšanu.
5. Atkārtojums. Lineāras funkcijas grafiks Leņķis ar x asi.
6. Atkārtojums. Lineāru funkciju grafiku novietojums Grafiki krustojas, nekrustojas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcionāli lielumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tieši proporcionālu lielumu noteikšana
2. Izpratnes jautājumi par lineāru funkciju 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izpratnes jautājumi par grafiku
3. Funkcijas pieauguma noteikšana bez grafika 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
4. Lineāras funkcijas izteiksmes noteikšana no grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Risinājums ar sistēmas sastādīšanu
5. Lineāru funkciju krustpunkta noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Funkcijas dotas analītiski
6. Lineāras funkcijas nulles noteikšana bez grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
7. Lineāras funkcijas atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt, kuras ir lineāras funkcijas.
8. Lineāras funkcijas augšana, dilšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt pēc formulas, vai funkcija aug vai dilst.
9. Lineāras funkcijas krustpunkts ar y asi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt pēc formulas, kur funkcija krusto y asi.
10. Paralēlas lineāras funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt, kuras funkcijas ir paralēlas.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāras funkcijas pieaugums (2015. gada eksāmens) Citi vidēja 1p. Prot noteikt no grafika argumenta un funkcijas pieaugumu
2. 1. daļas 25. uzd. Funkcijas pieaugums. (2012) Citi zema 1p. 1.daļas 25.uzdevums. Funkcijas pieaugums.
3. Lineāra funkcija (2014. g. 12. kl. eksāmens) Citi augsta 3p. 12. klases matemātikas eksāmens 3. daļa
4. Grafika nolasīšana (2015.g. eksāmens) Citi zema 1p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
5. Lineāra funkcija (2014. g. eksāmens) Citi augsta 3p. 12. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā, 3. daļa
6. Lineāras funkcijas parametru noteikšana (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. 1. daļas uzdevums

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas un argumenta pieaugums 00:00:00 vidēja 5p. Taisnes parametru noteikšana, pieauguma noteikšana
2. Lineāra funkcija 00:00:00 vidēja 12p. Konstruēšana, īpašības