Teorija

Uzdevumi

1. Proporcionāli lielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Izpratnes jautājumi par lineāru funkciju

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Funkcijas pieauguma noteikšana bez grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Lineāras funkcijas izteiksmes noteikšana no grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lineāru funkciju krustpunkta noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Lineāras funkcijas nulles noteikšana bez grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Lineāras funkcijas atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Lineāras funkcijas augšana, dilšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Lineāras funkcijas krustpunkts ar y asi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Paralēlas lineāras funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi

1. Lineāras funkcijas pieaugums (2015. gada eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 1. daļas 25. uzd. Funkcijas pieaugums. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Lineāra funkcija (2014. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: augsta

3
4. Grafika nolasīšana (2015.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Lineāra funkcija (2014. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Lineāras funkcijas parametru noteikšana (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Funkcijas un argumenta pieaugums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Lineāra funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Metodiskie materiāli