Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Grafiku nosaukumi 1♦
2. Funkcijas 1♦
3. Kvadrātfunkcijas krustpunkti ar y asi 1♦
4. Pakāpes funkcija 2♦