Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Funkcijas monotonitāte Funkcijas augšanas un dilšanas intervāli
2. Funkcijas paritāte Pāra un nepāra funkcijas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkta piederība funkcijas grafikam (ar aprēķiniem) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
2. Funkcijas monotonitātes noteikšana bez grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Augšanas/dilšanas intervālu noteikšana bez grafika
3. Funkcijas vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
4. Funkcijas paritātes noteikšana (bez grafika) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
5. Funkcijas paritātes noteikšana (vairākām funkcijām) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Funkcijas paritātes noteikšana (vairākām funkcijām)
6. Funkciju īpašības pēc grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Dots grafiks, izvēlas īpašību.
7. Funkcijas pozitīvo un negatīvo intervālu noteikšana pēc grafika. 1. izziņas līmenis vidēja 1♦

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Temperatūras izmaiņas, grafiks (2015. g. eksāmens) Citi vidēja 4♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2. daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkciju grafiki 00:00:00 vidēja 5♦ Pārbaudi zināšanas par funkciju grafikiem!
2. Funkciju īpašības 00:00:00 vidēja 5♦ Pārbaudi zināšanas par funkciju īpašībām!