Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

8♦
1. Pētnieciskais darbs 4♦
2. Pētnieciskais darbs 4♦