Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Leņķim atbilstošā kvadranta noteikšana 1♦
2. Pozitīvie leņķi vienības riņkī 1♦
3. Sinusa un kosinusa platam leņķim vērtības noteikšana 2♦