Teorija

Par vienības riņķi sauc riņķi, kura centrs atrodas koordinātu asu krustpunktā un kura rādiuss ir \(1\) vienību garš.
 
rinkis 3.jpg
Atceries kvadrantu numerāciju!
rinkis 3 - Copy (3) - Copy.jpg
Leņķi, ko veido \(OX\) ass pozitīvais virziens un stars \(OA\), sauc par pagrieziena leņķi.
Svarīgi iegaumēt, kur atrodas \(0\)°, \(90\)°, \(180\)°, \(270\)°, \(360\)° leņķi.
 
Ja punkts \(A\) pārvietojas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, veidojas pozitīvi leņķi.
rinkis - Copy.jpg
Ja punkts \(A\) pārvietojas pulksteņa rādītāju virzienā, veidojas negatīvi leņķi.
rinkis.jpg
 
 
Piemērs:
Atliec vienības riņķī \(225\)° leņķi!
rinkis - Copy - Copy (3).jpg
 
1) Novērtē, kurā kvadrantā atrodas šis leņķis!
Tas ir lielāks par \(180\)° un mazāks par \(270\)°, tātad III kvadrantā.

2) Aprēķini, par cik grādiem tas atšķiras no \(180\)°!
\(225\)°\(= 180\)°\(+ 45\)° 
Piemērs:
Atliec vienības riņķī \(-120\)° leņķi!
rinkis - Copy - Copy (2) - Copy.jpg
 
Leņķi atliek negatīvajā virzienā. Tas atrodas III kvadrantā.
Aprēķina: \(-120\)°\( = -90\)°\(+ (-30\)°\()\)