Teorija

Par vienības riņķi sauc riņķi, kura centrs atrodas koordinātu asu krustpunktā un kura rādiuss ir \(1\) vienību garš.
 
rinkis 3.jpg
Atceries kvadrantu numerāciju!
rinkis 3 - Copy (3) - Copy.jpg
Leņķi, ko veido \(OX\) ass pozitīvais virziens un stars \(OA\), sauc par pagrieziena leņķi.
Svarīgi iegaumēt, kur atrodas \(0°\), \(90°\), \(180°\), \(270°\), \(360°\) leņķi.
 
Ja punkts \(A\) pārvietojas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, veidojas pozitīvi leņķi.
rinkis - Copy.jpg
Ja punkts \(A\) pārvietojas pulksteņa rādītāju virzienā, veidojas negatīvi leņķi.
rinkis.jpg
 
 
Piemērs:
Atliec vienības riņķī \(225°\) leņķi!
rinkis - Copy - Copy (3).jpg
 
1) Novērtē, kurā kvadrantā atrodas šis leņķis!
Tas ir lielāks par \(180°\) un mazāks par \(270°\), tātad III kvadrantā.

2) Aprēķini, par cik grādiem tas atšķiras no \(180°\)!
\(225° = 180°+45°\) 
Piemērs:
Atliec vienības riņķī \(-120°\) leņķi!
rinkis - Copy - Copy (2) - Copy.jpg
 
Leņķi atliek negatīvajā virzienā. Tas atrodas III kvadrantā.
Aprēķina: \(-120° = -90°+(-30°)\)