Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata sadalījums pa stundām Leņķa jēdziena paplašinājums. Trijstūri

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienības riņķis
2. Sinuss un kosinuss vienības riņķī Trigonometriskās sakarības vienības riņķī.
3. Tangenss un kotangenss vienības riņķī
4. Vienības riņķis eksāmena formulu lapā Padomi, kā noteikt leņķus un sin, cos vērtības vienības riņķī

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leņķim atbilstošā kvadranta noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Dots leņķis
2. Pozitīvie leņķi vienības riņkī 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc eksāmena formulu lapā dotā vienības riņķa jānosaka leņķu atrašanās vietas
3. Negatīvie leņķi vienības riņkī 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc eksāmena formulu lapā dotā vienības riņķa jānosaka leņķu atrašanās vietas
4. Sinusa un kosinusa platam leņķim vērtības noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Sinusa un kosinusa platam leņķim vērtības noteikšana
5. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana uz asīm 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 0, 90, 180, 270, 360 grādi
6. Redukcijas formulas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kosinusa un sinusa platam leņķim reducēšana uz kosinusu un sinusu šauram leņķim

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienības riņķis 00:00:00 vidēja 4p. Kvadrantu noteikšana, leņķu noteikšana, sin un cos vērtību noteikšana