Teorija

Uzdevumi

1. Leņķim atbilstošā kvadranta noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Pozitīvie leņķi vienības riņkī

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Negatīvie leņķi vienības riņkī

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Sinusa un kosinusa platam leņķim vērtības noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana uz asīm

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Redukcijas formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Vienības riņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli