Grūtības pakāpe:
00:19:00

Visi uzdevumi:

12♦
1. Trijstūris un riņķis 1♦
2. Trijstūris un riņķis 3♦
3. Regulāra trijstūra laukuma, ievilktas un apvilktas riņķa līnijas rādiusi 3♦
4. Patvaļīgam trijstūrim apvilktas un ievilktas riņķa līnijas rādiusu aprēķināšana 5♦