Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Pitagora teorēma. Hipotenūzas aprēķināšana 1♦
2. Sinuss un kosinuss 1♦
3. Tangenss taisnleņķa trijstūrī 4♦
4. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (45 grādi) 1♦
5. Sakarības taisnleņķa trijstūrī 2♦