Teorija

Uzdevumi

1. Pitagora teorēma. Hipotenūzas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Taisnleņķa trijstūris. Katetes aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Sinuss un kosinuss

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Tangenss taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

4♦
6. Sin, cos, tg taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
7. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (45 grādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (60 grādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (30 grādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Sakarības taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Mediāna taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

0,9♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Planimetrijas pierādījuma uzdevums (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
2. Pierādījums ģeometrijā (2014.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: augsta

9♦

Testi

1. Taisnleņķa trijstūra apŗēkināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli