Teorija

Uzdevumi

1. Pitagora teorēma. Hipotenūzas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Taisnleņķa trijstūris. Katetes aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Malu nosaukumi taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī I

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī II

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī III

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Sinuss un kosinuss

Grūtības pakāpe: zema

1♦
8. Tangenss taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

4♦
9. Katetes aprēķināšana (45 grādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Katetes aprēķināšana (60 grādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (30 grādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

1♦
13. Sin, cos, tg taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
14. Sakarības taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Mediāna taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

0,9♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Planimetrijas pierādījuma uzdevums (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
2. Pierādījums ģeometrijā (2014.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: augsta

9♦

Testi

1. Taisnleņķa trijstūra malu aprēķināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
2. Taisnleņķa trijstūra malu aprēķināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦

Metodiskie materiāli