Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Atkārtojums. Vienības riņķis Vienības riņķa jēdziens
2. Atkārtojums. Sinuss un kosinuss vienības riņķī Trigonometriskās sakarības vienības riņķī.
3. Atkārtojums. Tangenss un kotangenss vienības riņķī
4. Atkārtojums. Vienības riņķis eksāmena formulu lapā Padomi, kā noteikt leņķus un sin, cos vērtības vienības riņķī
5. Leņķa mērīšana radiānos Grādi un radiāni
6. Radiānu atlikšana uz abscisu ass Koordinātu plakne trigonometrisko funkciju konstruēšanai (praktiski padomi)
7. y = sin x grafiks un tā īpašības y = sin x grafiks un tā īpašības
8. y = cos x grafiks un tā īpašības
9. y = tg x grafiks un tā īpašības
10. y = ctg x grafiks un tā īpašības

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pozitīvie leņķi vienības riņkī 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc eksāmena formulu lapā dotā vienības riņķa jānosaka leņķu atrašanās vietas
2. Negatīvie leņķi vienības riņkī 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc eksāmena formulu lapā dotā vienības riņķa jānosaka leņķu atrašanās vietas
3. Sinusu vērtību noteikšana vienības riņķī 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Doti leņķi no 30 līdz 330, izmanto eksāmena formulu lapu
4. Kosinusu vērtību noteikšana vienības riņķī 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Doti leņķi no 120 līdz 330, izmanto eksāmena formulu lapu
5. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana uz asīm 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 0, 90, 180, 270, 360 grādi
6. Radiānu pārveidošana par grādiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
7. Grādu pārveidošana par radiāniem 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
8. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana, ja leņķis dots radiānos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Radiāni atbilstoši 0, 90, 180, 270, 360 grādiem
9. Radiānu atlikšana uz abscisu ass 2. izziņas līmenis vidēja 3,5p. Dots, cik rūtiņas ir viena vienība
10. Funkciju īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
11. Tangensa vai kotangensa vērtību salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
12. Izteiksmes ar sinusu vai kosinusu lielākās un mazākās vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2. daļas 5. uzd. y=sin(x) grafiks un pētīšana. (2012) Citi vidēja 4p. 12. klases eksāmens matemātikā 2012. gadā.
2. Trigonometrija. Perioda noteikšana (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Eksāmena 1. daļa
3. Kosinusa vērtības (2015. g. eksāmens) Citi zema 1p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
4. Grādi un radiāni (2015. g. eksāmens) Citi zema 1p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometrijas pamati 00:10:00 vidēja 6p. Pārbaudi savas zināšanas trigonometrijā!