Teorija

Uzdevumi

1. Pozitīvie leņķi vienības riņkī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Negatīvie leņķi vienības riņkī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Sinusu vērtību noteikšana vienības riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Kosinusu vērtību noteikšana vienības riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana uz asīm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Radiānu pārveidošana par grādiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Grādu pārveidošana par radiāniem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana, ja leņķis dots radiānos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Radiānu atlikšana uz abscisu ass

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
10. Funkciju īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Tangensa vai kotangensa vērtību salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Izteiksmes ar sinusu vai kosinusu lielākās un mazākās vērtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi

Testi

1. Trigonometrijas pamati

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Metodiskie materiāli