Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata sadalījums pa stundām Trigonometriskas, logaritmiskas un eksponentfunkcijas

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. N - tās pakāpes sakne
2. Eksponentfunkcija Eksponentfunkcija un tās īpašības

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no vesela skaitļa 1. izziņas līmenis zema 1p.
2. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no (-1) 1. izziņas līmenis zema 1p. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no -1
3. Pakāpes ar daļveida kāpinātāju aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
4. Eksponentfunkcijas monotonitāte 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
5. Eksponentfunkcija. Pakāpju salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
6. Punktu piederība eksponentfunkcijai 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
7. Eksponentfunkcijas noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Eksponentfunkcijas noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksponentfunkcijas un logaritmiskās funkcijas grafika atpazīšana (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Eksāmena 1. daļa
2. Eksponentfunkcija (2016. gada eksāmens) Citi vidēja 7p. 2. daļas 5. uzd.
3. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Eksāmena 1. daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakne un pakāpe 00:10:00 vidēja 4p. Pārbaudi, vai proti aprēķināt saknes un pakāpes vērtību!
2. Eksponentfunkcija un logaritmiskā funkcija 00:10:00 vidēja 7p. Pārbaudi, vai pazīsti un proti pielietot eksponentfunkciju un logaritmisko funkciju!