Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata sadalījums pa stundām Trigonometriskas, logaritmiskas un eksponentfunkcijas

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. N - tās pakāpes sakne
2. Eksponentfunkcija Eksponentfunkcija un tās īpašības

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no vesela skaitļa 1. izziņas līmenis zema 1♦
2. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no negatīva un pozitīva skaitļa 1. izziņas līmenis zema 1♦ N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no negatīva un pozitīva skaitļa
3. Pakāpes ar daļveida kāpinātāju aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
4. Eksponentfunkcijas monotonitāte 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
5. Eksponentfunkcija. Pakāpju salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
6. Punktu piederība eksponentfunkcijai 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
7. Eksponentfunkcijas noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Eksponentfunkcijas noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksponentfunkcijas un logaritmiskās funkcijas grafika atpazīšana (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1♦ Eksāmena 1. daļa
2. Eksponentfunkcija (2016. gada eksāmens) Citi vidēja 7♦ 2. daļas 5. uzd.
3. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1♦ Eksāmena 1. daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakne un pakāpe 00:10:00 vidēja 4♦ Pārbaudi, vai proti aprēķināt saknes un pakāpes vērtību!
2. Eksponentfunkcija un logaritmiskā funkcija 00:10:00 vidēja 7♦ Pārbaudi, vai pazīsti un proti pielietot eksponentfunkciju un logaritmisko funkciju!