Teorija

Uzdevumi

1. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no vesela skaitļa

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no negatīva un pozitīva skaitļa

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Pakāpes ar daļveida kāpinātāju aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Eksponentfunkcijas monotonitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Eksponentfunkcija. Pakāpju salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Punktu piederība eksponentfunkcijai

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Eksponentfunkcijas noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Eksāmenu uzdevumi

Testi

1. Sakne un pakāpe

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Eksponentfunkcija un logaritmiskā funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Metodiskie materiāli