Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

6♦
1. Eksponentfunkcijas un logaritmiskās funkcijas grafika atpazīšana (2009. g. eksāmens) 1♦
2. Eksponentfunkcijas noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks 2♦
3. Funkcijas 1♦
4. Logaritma bāzes noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks 2♦