Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vektora definīcija Vektora definīcija. Vienādi vektori.
2. Kolineāri vektori Kolineāri vektori un to veidi - vienādi un pretēji vērsti, pretēji.
3. Vektoru summa Vektoru saskaitīšana, trijstūra, paralelograma un daudzstūra likumi.
4. Vektoru starpība Divu vektoru atņemšana
5. Vektora reizināšana ar skaitli Vektora reizināšana ar skaitli.
6. Lineāras izteiksmes ar vektoriem Lineāras izteiksmes ar vektoriem un to vienkāršošana.
7. Telpas bāze Telpas bāze un vektors šajā bāzē.
8. Darbības koordinātu formā Darbības ar vektoriem koordinātu formā.
9. Afīnās koordinātu sistēmas Afīnās koordinātu sistēmas. Dekarta taisnleņķa koordinātu sistēma.
10. Skalārā reizinājuma definīcija Vektoru skalārā reizinājuma definīcija.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādi vektori I 1. izziņas līmenis zema 1♦ Vienādi vektori paralelogramā.
2. Vienādi vektori II 1. izziņas līmenis zema 1♦ Vienādi vektori plaknē.
3. Vienādi vektori III 1. izziņas līmenis zema 1♦ Vienādi vektori paralēlskaldnī.
4. Vienādi vektori IV 1. izziņas līmenis zema 2♦ Vektora atlikšana no cita sākuma punkta.
5. Vienādi vērsti vektori 1. izziņas līmenis zema 1♦ Vienādi vērsti vektori.
6. Pretēji vērsti vektori 1. izziņas līmenis zema 1♦ Pretēji vērsti vektori.
7. Pretēji vektori I 1. izziņas līmenis zema 1♦ Pretēji vektori paralelogramā.
8. Pretēji vektori II 1. izziņas līmenis zema 1♦ Pretēji vektori paralēlskaldnī.
9. Kolineāri vektori I 1. izziņas līmenis zema 2♦ Garums un vērsums vektoram, kas pareizināts ar kādu skaitli.
10. Kolineāri vektori II 1. izziņas līmenis zema 1♦ Reizinātāja modulis, ja zināmi kolineāru vektoru garumi.
11. Kolineāri vektori III 1. izziņas līmenis zema 1♦ Reizinātājs, ja zināmi kolineāru vektoru garumi un vērsumi.
12. Vektoru summa I 1. izziņas līmenis zema 2♦ Divu vektoru saskaitīšana. (Trijstūra likums.)
13. Vektoru summa II 1. izziņas līmenis zema 2♦ Vairāku vektoru saskaitīšana. (Daudzstūra likums.)
14. Vektoru summa III 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Divu vektoru saskaitīšana, izmantojot vienādus vektorus.
15. Vektoru summa IV 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vairāku vektoru saskaitīšana, izmantojot vienādus vektorus.
16. Vektoru starpība I 1. izziņas līmenis zema 2♦ Atņemšanas vietā pretējā vektora pieskaitīšana.
17. Vektoru starpība II 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Sarežģītāka izteiksme ar atņemšanu.
18. Lineāras izteiksmes I 1. izziņas līmenis zema 3♦ Vektora reizinājuma ar skaitli īpašības.
19. Lineāras izteiksmes II 1. izziņas līmenis zema 1,5♦ Lineāras izteiksmes vienkāršošana.
20. Lineāras darbības koordinātu formā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lineāras darbības ar vektoriem koordinātu formā.
21. Komplanaritātes pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vektoru komplanaritātes pārbaude, izmantojot determinantu.
22. Divu punktu noteiktais vektors 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Divu punktu noteiktā vektora koordinātu aprēķināšana.
23. Vektora atlikšana no punkta 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vektora atlikšana no punkta un beigu punkta aprēķināšana.
24. Paralelograma ceturtā virsotne 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Paralelograma ceturtās virsotnes noteikšana
25. Nogriežņa sadalīšana kādā attiecībā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nogriežņa sadalīšana dotajā attiecībā.
26. Mediānu krustpunkts 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Mediānu krustpunkta koordinātu aprēķināšana.
27. Skalārais reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Skalārais reizinājums, ja doti vektoru garumi un kosinuss leņķim starp tiem.
28. Kosinuss leņķim starp vektoriem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kosinuss leņķim starp vektoriem, ja zināmi to garumi un skalārais reizinājums.
29. Skalārā reizinājuma īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Divu izteiksmju skalārā reizinājuma pārveidošana.
30. Izteiksmes moduļa kvadrāts 2. izziņas līmenis vidēja 1,5♦ Izteiksmes moduļa kvadrāta atrašana.
31. Kosinuss leņķim starp vektoriem II 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Kosinuss leņķim starp diviem vektoriem, kas izteikti ar citiem vektoriem.
32. Vektoru koordinātas telpā 1. izziņas līmenis zema 3♦ Summas vektora koordinātas.
33. Vektoru koordinātas telpā 1. izziņas līmenis vidēja 3,5♦ Summas vektora koordinātas. Daļas.
34. Vektoru koordinātas telpā 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Summas vektora koordinātas. Četri vektori.
35. Vektoru koordinātas telpā 1. izziņas līmenis zema 3♦ Vektoru starpības koordinātas.
36. Vektoru koordinātas telpā 1. izziņas līmenis vidēja 9♦ Vektoru starpības koordinātas. Daļas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāras izteiksmes 00:00:00 vidēja 11,5♦ Pārbaudes tests
2. Tests par afīnām telpām 00:00:00 vidēja 6♦ Pārbaudes tests par telpu bāzēm un afīnām koordinātu sistēmām.
3. Tests par skalāro reizinājumu 00:00:00 vidēja 3,5♦ Pārbaudes tests par vektoru skalāro reizinājumu un tā īpašībām.
4. Vektoru koordinātas 05:00:00 vidēja 12,5♦ Vai proti koordinātu metodi?