Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Teorētiskie jautājumi 2♦
2. Matricas transponēšana 1♦
3. Matricas elementu aprēķins 3♦
4. Matricu reizinājums 1♦
5. Matricu kāpināšana 1♦