Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Matrica Matrica un ar to saistītie jēdzieni, darbības ar matricām: transponēšana, saskaitīšana, atņemšana, reizināšana, kāpināšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teorētiskie jautājumi 1. izziņas līmenis zema 2♦ Teorija par to, kad eksistē matricu reizinājums.
2. Matricu saskaitīšana un atņemšana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Triju matricu saskaitīšana un atņemšana
3. Matricas transponēšana 1. izziņas līmenis zema 1♦ Matricas transponēšana
4. Matricas elementu aprēķins 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Elementu aprēķins matricu saskaitīšanā
5. Kvadrātisku matricu reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Divu otrās kārtas matricu reizinājums
6. Matricu reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Matricu reizinājums
7. Matricu reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Matricu reizinājums, ja ir atšķirīgs matricu rindu skaits
8. Determinanta aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Otrās kārtas matrica
9. Matricu reizinājums 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Matricu reizinājums
10. Matricu reizinājums 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Elementu aprēķins matricu reizināšanā
11. Matricu kāpināšana 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Trešās kārtas matricas kāpināšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības ar matricām 00:00:00 vidēja 8♦ Tests vispārīgu zināšanu pārbaudei par matricu un darbībām ar to