Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Funkcijas atvasinājums Funkcijas atvasinājuma definīcija, piemērs, atvasināšanas formulas.
2. Ģeometriskā interpretācija Ģeometriskā interpretācija, izmantojot funkciju y=f(x).
3. Atvasināšanas pamatlikumi Divu funkciju summas, starpības, dalījuma un reizinājuma atvasinājuma pamatformulas.
4. Parametriskā veidā dota funkcija Funkcijas atvasināšana, ja tā dota parametriskā veidā.
5. Logaritmiskā atvasināšana Logaritmiskās atvasināšanas lietojums un piemērs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elementārfunkcijas atvasināšana 1. izziņas līmenis zema 2♦ Elementāro funkciju atvasināšana, izmantojot atvasināšanas formulas.
2. Trigonometriska funkcija 1. izziņas līmenis zema 1♦ Testa veida uzdevums par trigonometrisku funkciju atvasināšanu.
3. Vairāku saskaitāmo atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 8♦ Funkcijas atvasināšana, ja tā sastāv no atsevišķiem saskaitāmajiem.
4. Atvasinājuma noteikšana punktā 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Funkcijas vērtības noteikšana punktā.
5. Saliktas funkcijas atvasinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vienkāršāku saliktu funkciju atvasināšana.
6. Trigonometriska salikta funkcija 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Sarežģītākas trigonometriskas funkcijas atvasināšana, dalījuma atvasināšana.
7. Parametriskā veidā dota funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Teorija un aprēķins par parametriskā veidā dotai funkcijai. Noderīgs, lai sagatavotos gala pārbaudījumiem par atvasināšanu.
8. Logaritmiskā atvasināšana 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Teorija un funkcijas atvasināšana, ja gan bāze, gan kāpinātājs satur mainīgā "x" funkciju.
9. Galveno funkciju atvasinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Galvenās atvasināšanas formulas.
10. Summas un reiz. ar sk. atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lineāras kombinācijas atvasinājums.
11. Reizinājuma atvasinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Funkciju reizinājuma atvasinājums.
12. Dalījuma atvasinājums 1. izziņas līmenis zema 2♦ Funkciju dalījuma atvasinājums.
13. Polinoma atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Polinoma atvasinājums.
14. Sarežģītākas izteiksmes atvasinājums 2. izziņas līmenis vidēja 5,5♦ Pakāpju summas atvasinājums.
15. Eksponentfunkcijas atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Eksponentfunkcijas atvasināšana.
16. Eksponentfunkcijas atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Eksponentfunkcijas atvasināšana II.
17. Eksponentfunkcijas atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Eksponentfunkcijas atvasināšana III.
18. Logaritmiskās funkcijas atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Logaritmiskās funkcijas atvasināšana I.
19. Logaritmiskās funkcijas atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Logaritmiskās funkcijas atvasināšana II.
20. Logaritmiskās funkcijas atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Logaritmiskās funkcijas atvasināšana III.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas atvasinājums 00:00:00 vidēja 16♦ Tests par funkcijas atvasinājuma teoriju un vienkāršākajām pamatformulām, noderēs, gatavojoties RTU pārbaudījumiem par atvasināšanu.
2. Parametriska funkcija un logaritmiskā atvasināšana 00:00:00 vidēja 6♦ Atvasināšanas metode parametriski dotai funkcijai un logaritmiskās atvasināšanas paņēmiens. Noderīgs, lai sagatavotos eksāmeniem par atvasinājumiem.