Teorija

Uzdevumi

1. Elementārfunkcijas atvasināšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Trigonometriska funkcija

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Vairāku saskaitāmo atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
4. Atvasinājuma noteikšana punktā

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
5. Saliktas funkcijas atvasinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Trigonometriska salikta funkcija

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
7. Parametriskā veidā dota funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Logaritmiskā atvasināšana

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
9. Galveno funkciju atvasinājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Summas un reiz. ar sk. atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Reizinājuma atvasinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Dalījuma atvasinājums

Grūtības pakāpe: zema

2♦
13. Polinoma atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Sarežģītākas izteiksmes atvasinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

5,5♦
15. Eksponentfunkcijas atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Eksponentfunkcijas atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Eksponentfunkcijas atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
18. Logaritmiskās funkcijas atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
19. Logaritmiskās funkcijas atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
20. Logaritmiskās funkcijas atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. Funkcijas atvasinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

16♦
2. Parametriska funkcija un logaritmiskā atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli