Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Taisnes vienādojuma noteikšana 1♦
2. Perpendikulāras taisnes II 1♦
3. Taišņu krustpunkts 2 3♦
4. Vispārīgais vienādojums, ja doti divi punkti 1♦
5. Kosinuss leņķim starp taisnēm 1♦
6. Punkta attālums līdz taisnei 1♦
7. Nogriežņa vidusperpendikuls 2♦