Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Teksta uzdevums. 1 darbība. Cik zēnu kopā ir pagalmā? 2♦
2. Teksta uzdevums. 1 darbība. Cik meitenes palika pagalmā? 2♦
3. Teksta uzdevums. 1 darbība. Dažas bites ielidoja stropā; cik ielidoja, ja zināma summa 2♦