Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Laika mēri. Vai pazīsti pulksteni? 1♦
2. Naudas aprēķini teksta uzdevumā līdz 15 eiro centiem 2♦
3. Naudas skaitīšana un cenas salīdzināšana līdz 14 eiro centiem 3♦