Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22♦
1. Izvērtē apgalvojumus un secinājumus 4♦
2. Atšifrē saīsinājumu nozīmi 2♦
3. Nosaki atceres un svētku dienas 1♦
4. Nosaki atceres un svētku dienas 1♦
5. Lieto pareizos jēdzienus tekstā 6♦
6. Izvēlies pareizās atbildes par attēlu 1♦
7. Atlasi pareizos jēdzienus 2♦
8. Savieto skaidrojumu un organizāciju 4♦
9. Nosaki attēla parakstu 1♦