Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. PSRS vara Latvijā 2♦
2. PSRS terors 2♦
3. Latvija PSRS sastāvā 2♦
4. Deportācijas 1♦
5. Tautsaimniecība pēc okupācijas 1♦
6. Izglītība un kultūra pēc okupācijas 1♦
7. 14.-15. jūlija vēlēšanas 1♦
8. Latvijas "uzņemšana" PSRS 1♦
9. Deportācijas 1♦