Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Represijas 2♦
2. Pretošanās padomju režīmam 2♦
3. Represijas 1♦
4. Pretošanās padomju režīmam 1♦