Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Ikdienas dzīve 2♦
2. Kultūra un izglītība 2♦
3. Ikdienas dzīve 1♦
4. Kultūra LPSR 1♦