Teorija

Uzdevumi

1. Latvija PSRS sastāvā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Padomju varas politika

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Sociālistiskā saimniekošanas sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Sociālistiskā saimniekošanas sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Represijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Pretošanās padomju režīmam

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Ikdienas dzīve

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Kultūra LPSR

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Kultūra un izglītība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Notikumi LPSR

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
11. Notikumi LPSR

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. Padomju varas politika Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
2. Represijas un pretošanās režīmam

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
3. Ikdienas dzīve, kultūra un izglītība

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli