Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. Izvēlies pareizo atbildi jautājumam par mazākumtautībām Latvijā 1♦
2. Savieto jēdzienus par starpnacionālajām attiecībām ar to skaidrojumiem 3♦
3. Savieto raksturojumu ar tam atbilstošo mazākumtautību 3♦
4. Raksturo attēla saikni ar mazākumtautību reliģijām 1♦
5. Nosaki un savieto Latvijā sastopamos uzvārdus ar to izcelsmes tautību 3♦
6. Izvērtē attēla saikni ar mazākumtautību kultūras procesiem un atbildi jautājumus 1♦
7. Analizē likumu par mazākumtautību skolu iekārtu un atbildi jautājumus 3♦