Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16♦
1. Nosaki, kuras mazākumtautības ietekmes sākumu Latvijā raksturo attēls 1♦
2. Papildini tekstu par Latgales latviešu vēstures jautājumiem 10♦
3. Izvēlies pareizo atbildi jautājumam par poļu mazākumtautību 1♦
4. Nosaki un savieto Latvijā sastopamos uzvārdus ar to izcelsmes tautību 3♦
5. Analizē plakātu un izvēlies pareizos tā raksturojumus 1♦