Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13♦
1. Atbildi uz jautājumiem par mazākumtautību attieksmi pret Latvijas valsti 1♦
2. Analizē likumu par mazākumtautību skolu iekārtu un atbildi jautājumus 3♦
3. Analizē tekstu un atbildi uz jautājumiem par vācbaltiešu nozīmi politikā 2♦
4. Raksturo attēlā redzamā mazākumtautības pārstāvja lomu politikā, kultūrā 1♦
5. Nosaki stereotipisku uzskatu atspoguļojumu attēlā - Latvijas iedzīvotāji 2♦
6. Izvēlies pareizo atbildi uz jautājumu par mazākumtautībām demokrātijā un autoritārismā 1♦
7. Analizē tekstu par autoritārisma ideoloģiju un nosaki pareizās atbildes 2♦
8. Izvēlies pareizo atbildi jautājumam par mazākumtautībām 1♦