Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

25♦
1. Nosaki pareizo atbildi jautājumiem par latviešu izcelsmes vēsturi 1♦
2. Papildini pareizi tekstu par Latvijas pamattautām 10♦
3. Izvēlies pareizo atbildi uz jautājumu par Latgales novada vēsturi 1♦
4. Analizē plakātā redzamo informāciju par pamattautas kultūru 1♦
5. Nosaki pareizo atbildi uz jautājumu par Latvijas pamattautām 1♦
6. Papildini tekstu par Latgales latviešu vēstures jautājumiem 10♦
7. Raksturo attēla informāciju par Latvijas pamattautu lībiešiem jeb līviem 1♦