Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22♦
1. Nosaki pareizo atbildi jautājumiem par latviešu izcelsmes vēsturi 1♦
2. Savieto raksturojumu ar tam atbilstošo mazākumtautību 3♦
3. Raksturo attēla informāciju par Latvijas pamattautu lībiešiem jeb līviem 1♦
4. Analizē plakātā redzamo informāciju par pamattautas kultūru 1♦
5. Raksturo attēlos redzamo vācbaltiešu devumu latviešu sabiedrībai 1♦
6. Papildini tekstu par Latgales latviešu vēstures jautājumiem 10♦
7. Raksturo attēla saikni ar mazākumtautību reliģijām 1♦
8. Analizē tekstu un atbildi uz jautājumiem par vācbaltiešu nozīmi politikā 2♦
9. Nosaki stereotipisku uzskatu atspoguļojumu attēlā - Latvijas iedzīvotāji 2♦