Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14♦
1. Savieto jēdzienus par latviešu izcelsmes vēsturi ar jēdzienu skaidrojumiem 3♦
2. Raksturo attēlos redzamo vācbaltiešu lomu latviešu kultūrā 1♦
3. Raksturo attēlos redzamo vācbaltiešu devumu latviešu sabiedrībai 1♦
4. Nosaki tekstā atrodamo informāciju par vācbaltiešu lomu latviešu sabiedrībā 2♦
5. Papildini tekstu par mazākumtautībām ar pareizajiem jēdzieniem 5♦
6. Nosaki pareizo raksturojumu attēlā redzamajai personībai 1♦
7. Izvēlies pareizo atbildi uz jautājumu par mazākumtautībām demokrātijā un autoritārismā 1♦