Uzdevums:

2♦
Iepazīsties ar tekstu! Izlasi jautājumus, izvēlies pareizās atbildes uz tiem!
 
Jautājums: Kuru no Latvijas mazākumtautībām pārstāv teksta autors?
 
Atbilde:
 
Jautājums: Kuram ir jārūpējas par to, lai valstī uzturētu kopības sajūtu visā tautā, ne tikai pamattautā?
 
Atbilde:
 
Teksts: Politiķis Pauls Šīmanis 1937. gadā
"Tomēr gan valstij, gan minoritātei jāapzinās, ka kopības izjūtas uzturēšana un kopšana ir tikai viņu rokās (...)
Ja valsts tauta grib būt droša par savu minoritāšu lojalitāti arī iespējama kara smagajās pārbaudījuma dienās, tad miera laikos jādomā par to, lai dzimto zemi līdzpilsoņiem padarītu par īstām mājām. Ne vien piešķirot tiem dabiskas tiesības brīvi attīstīt savu kultūru, bet arī turoties pretī vilinājumiem nodrošināt sev ekonomiskas vai politiskas priekšrocības attiecībā uz citas nacionālās kultūras pārstāvjiem (...)
Cik daudz vieglāka kļūst politiska sadarbība, ja balstās uz to, ka ikvienas valsts pienākums ir līdzdarboties Eiropas uzturēšanas un stiprināšanas labā, jo Eiropa galu galā ir mūsu visu tēvzeme, kaut arī mēs to nereti neapzināmies."
 
Atsauce:
Latvijas vēsture vidusskolai II/ Gunārs Kurlovičs, Andris Tomašūns. - Rīga: zvaigzne ABC, 2000, 395 lpp.
Vēsture pamatskolai. Latvija 20.gadsimtā./ Jura Goldmaņa red. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006., 175 lpp.

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: