Uzdevums:

3♦
Nosaki, kurš skaidrojums atbilst jēdzienam! Ieraksti pareizos burtus!
 
Jēdziens
Atbilde
Skaidrojums
Mentalitāte A  Sevišķums, savdabīgums, īpašību, īpatnību kopums, ar ko konkrētais atšķiras no pārējiem, piederības izjūta kādai sociālajai grupai.
Identitāte E  Vēsturiski izveidojusies cilvēku kopība, kam ir sava vēsturiskā teritorija, ar vēsturi saistītas atmiņas, vienota tautas masu kultūra, kopēja ekonomika, visiem sabiedrības locekļiem vienādas likumīgas tiesības un pienākumi, kopīga valsts vai tendence to veidot.
Nācija G  Atsevišķam cilvēkam vai cilvēku kopai (tautai, reliģiskai grupai utt.) raksturīgs domāšanas veids, dzīves uztvere un emocionālā ievirze, t.i. - raksturs.
 
Atsauce:
Latvijas vēsture. Īss izklāsts./ Vita Krieviņa. - Rīga: Zvaigzne ABC, , 2006., 191 lpp.
Latvijas un pasaules vēsture. Notikumi, jēdzieni, personības./ Juris Goldmanis. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007., 205 lpp.
Svešvārdu vārdnīca./ Jura Baldunčika red. - Rīga: Jumava, 1999., 879 lpp. 

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: