Uzdevums:

3♦
Nosaki, kurš skaidrojums atbilst jēdzienam! Ieraksti pareizos burtus!
 
Jēdziens
Atbilde
Skaidrojums
Diskriminācija A  Oficiāla Krievijas politika, kas bija vērsta uz impērijas nekrievu tautu nacionālās kultūras pakāpenisku iznīcināšanu.
Rusifikācija F  Tiesību atņemšana vai ierobežošana noteiktām iedzīvotāju grupām atkarībā no viņu rases, tautības, kārtas, dzimuma un citu pazīmju dēļ. Pazemojoša, no vispārējiem principiem atšķirīga attieksme, izturēšanās.
Ekspropriācija G  Kādai sabiedrības šķirai vai slānim piederoša īpašuma atsavināšana bez atlīdzības.
 
Atsauce:
Latvijas vēsture. Īss izklāsts./ Vita Krieviņa. - Rīga: Zvaigzne ABC, , 2006., 191 lpp.
Latvijas un pasaules vēsture. Notikumi, jēdzieni, personības./ Juris Goldmanis. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007., 205 lpp.
Svešvārdu vārdnīca./ Jura Baldunčika red. - Rīga: Jumava, 1999., 879 lpp. 

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: