Uzdevums:

2♦
Avota analīze.
Izlasi tekstu, atbildi uz jautājumiem par tekstu!
 
Agrārās reformas likuma fragmenti (1920. - 1922.):
28. Jaunās saimniecības dibināmas ne lielākas par 22 ha lauksaimnieciski izmantojamās zemes. (...)
39. Uz (valsts zemes) fonda zemi tiesība šinī likumā paredzētā kārtībā ikvienam Latvijas pilsonim, kuram savas zemes nav vai ir mazāk par 28. pantā noteikto normu un kurš apņemas to apsaimniekot. (...)
41. Zeme piešķirama par atlīdzību. Noteikumi par to izdodami atsevišķā likumā.
44. (...) Pie zemes piešķiršanas tiklab sīkzemniekiem, kā bezzemniekiem priekšroka dodama pilsoņiem, kuri cīnījušies par Latvijas brīvību, un to pilsoņu ģimenēm, kuru apgādnieki krituši šinīs cīņas. (...)
47. Aizliegts uz priekšu no jauna apvienot vienās rokās (...) vairāk kā 50 ha zemes. (...)
48. Aizliegta (...) jau pastāvošo vai jaundalīto lauku zemes īpašumu turpmāka dalīšana zem 10 ha lielos gabalos.
 
1. Izvēlies un atzīmē pareizo atbildi!
Kam bija tiesības uz zemi?
 
 
2. Ieraksti pareizo atbildi! Ievēro pareizrakstību!
 Kāda bija robeža, līdz kurai atļauts dalīt pastāvošos vai jauniegūtos zemes īpašumus?
 
 
Atsauce:
Vēsture pamatskolai. Latvija 20.gadsimtā./ Jura Goldmaņa red. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006., 175 lpp.

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: