Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tēlotājmāksla: glezniecība Glezniecība Latvijā: ietekmes, virzieni, spilgtākie mākslinieki, mākslinieku apvienības, populārākie žanri, pasaules slavu ieguvušie Latvijas mākslinieki.
2. Tēlotājmāksla: tēlniecība Tēlniecība: Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa projekti, izcilākie tēlnieki un to darbi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki pareizo atbildi par māksliniekiem 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Izpratnes par mākslas un politikas saikni sekmēšana, zināšanu nostiprināšana.
2. Izpēti gleznu un nosaki tās raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē prasmi analizēt mākslas tēlus, saistīt to skaidrojumu ar zināšanām.
3. Nosaki attēlā redzamā mākslas parauga pārstāvēto jomu 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aktualizē zināšanas par mākslas jomu daudzveidību, mākslas lomu ikdienā.
4. Savieto mākslas virzienu ar tā raksturojumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aktualizē zināšanas par mākslas virzieniem Eiropā un Latvijā.
5. Nosaki, kuru mākslas virzienu pārstāv glezna 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ļauj praksē pielietot zināšanas par mākslas virzieniem.
6. Atbildi jautājumu par attēlu 3. izziņas līmenis augsta 1p. Sekmē prasmi analizēt vizuālo avotu, tā simbolus, saskatīt politikas ietekmi mākslā.
7. Papildini tekstu par mākslas procesiem 1. izziņas līmenis vidēja 5p. Zināšanu nostiprināšana.
8. Izvēlies pareizo attēla raksturojumu 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē izpratni par mākslas novērtējumu pasaulē.
9. Nosaki, kurš raksturojums atbilst gleznai 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aktualizē zināšanas par mākslas žanriem.
10. Atbildi jautājumus par attēlā redzamo tēlniecības darbu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zināšanu nostiprināšana, sekmē tautas simbolu vērtības apzināšanos.
11. Atbildi jautājumus par attēlā redzamo tēlniecības projektu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zināšanu par Pirmo pasaules karu aktualizēšana, nostiprināšana.
12. Izvēlies tēlniecības objektiem atbilstošo skaidrojumu 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Vizuālās atmiņas nostiprināšana, zināšanu nostiprināšana.
13. Analizē Brīvības pieminekļa tēlus un izvēlies atbildi 3. izziņas līmenis augsta 1p. Mākslas simboliskās valodas izpratnes sekmēšana.
14. Analizē Brīvības pieminekļa tēlus un izvēlies atbildi 3. izziņas līmenis augsta 1p. Mākslas simboliskās valodas izpratnes nostiprināšana.
15. Analizē Brāļu kapu simbolus un tēlus, izvēlies atbildi 3. izziņas līmenis augsta 1p. Mākslas simboliskās valodas izpratnes nostiprināšana.
16. Savieto personību ar tās pārstāvēto kultūras nozari 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zināšanu par kultūras personībām aktualizācija, nostiprināšana.
17. Atbildi jautājumus par attēlā redzamo tēlniecības projektu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Veicina izpratni par kultūras simbolu lomu nācijas dzīvē un vēsturē.
18. Nosaki tēlniecības projekta autoru 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē vizuālo atmiņu, nostiprina zināšanas.
19. Nosaki attēlā pārstāvēto mākslas veidu 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aktualizē zināšanas par mākslas veidiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Glezniecības raksturojums 00:00:00 vidēja 8p. Testā apkopoti uzdevumi, kuri aktualizē un nostiprina zināšanas par mākslu, tās virzieniem, ietekmēm, sekmē prasmi raksturot, pamatot.
2. Tēlniecības raksturojums 00:00:00 vidēja 7p. Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj nostiprināt zināšanas, sekmē izpratni par mākslas un politikas saiknēm, veicina izpratni par mākslas simbolisko raksturu.
3. Tēlotājmākslas raksturojums 00:00:00 vidēja 9p. Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj aktualizēt zināšanas par mākslas žanriem, kultūras personībām, nostiprina zināšanas par mākslu, sekmē izpratni par mākslas saikni ar politiku.
4. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 10p. Testā apkopoti uzdevumi, kas sekmē vizuālo atmiņu, nostiprina zināšanas, sekmē prasmi interpretēt mākslas darbus, skaidrot to simboliku.