Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Izvēlies argumentus uzskatam par Dziesmu svētkiem 1♦
2. Analizē Dziesmu svētku plakāta informāciju 1♦
3. Raksturo Dziesmu svētku plakāta simbolus 1♦
4. Atbildi jautājumu par Dziesmu svētkiem 1♦
5. Atbildi jautājumu par Dziesmu svētkiem 1♦
6. Raksturo personības lomu mūzikas dzīvē 1♦