Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teātri Latvijas teātru izveide un darbības stils, režisori, aktieri, iestudējumi: Nacionālais teātris, Dailes teātris, minoritāšu teātri, citi Rīgas un provinču teātri.
2. Mūzikas dzīve: Nacionālā opera un balets Nacionālās Operas izveide, mākslinieki, iestudējumi, režisori; profesionāla baleta aizsākumi, personības.
3. Mūzikas dzīve: Dziesmu svētki Dziesmu svētku nozīme kultūrā: atskats to vēsturē, tradīcijas atjaunošana, svētku norise, ietekme sabiedrībā; komponisti, mūzikas ievirzes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Analizē avota tekstu par teātri 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Prasme analizēt avota tekstu, formulēt apgalvojumus, spriedumus.
2. Nosaki attēlā pārstāvēto teātri 2. izziņas līmenis zema 1♦ Kultūras objektu atpazīšana, zināšanu nostiprināšana.
3. Izvērtē apgalvojumus par teātriem 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Zināšanu nostiprināšana, papildināšana.
4. Savieto lugas autoru ar viņa darba nosaukumu 3. izziņas līmenis vidēja 3♦ Iepriekš apgūto zināšanu aktualizēšana, papildināšana, nostiprināšana.
5. Atpazīsti teātra personību un tās raksturojumu 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zināšanu nostiprināšana, prasme formulēt izteikumus, atlasīt informāciju.
6. Atpazīsti teātra personību un tās raksturojumu 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zināšanu nostiprināšana, prasme formulēt izteikumus, atlasīt informāciju.
7. Atbildi jautājumus par Nacionālo operu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Zināšanu nostiprināšana.
8. Nosaki Nacionālās operas mākslinieku 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Prasme formulēt spriedumus, zināšanu nostiprināšana.
9. Savieto operas autoru un viņa darba nosaukumu 3. izziņas līmenis vidēja 3♦ Iepriekš apgūtās mācību vielas aktualizācija, zināšanu nostiprināšana.
10. Raksturo personības lomu latviešu operas attīstībā 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kultūras pārnacionālās ietekmes izpratnes pilnveidošana.
11. Atbildi jautājumu par Dziesmu svētkiem 1. izziņas līmenis zema 1♦ Zināšanu nostiprināšana.
12. Analizē Dziesmu svētku plakāta informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Prasme vērtēt vizuālo avotu, formulēt spriedumu.
13. Raksturo Dziesmu svētku plakāta simbolus 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Mākslas simbolikas analīze, izpratne, prasme vērtēt vizuālo avotu.
14. Atbildi jautājumu par Dziesmu svētkiem 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pilnveido izpratni par politikas ietekmi uz kultūru, zināšanu nostiprināšana.
15. Izvēlies argumentus uzskatam par Dziesmu svētkiem 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Prasme analizēt vizuālo avotu, formulēt secinājumus.
16. Raksturo personības lomu mūzikas dzīvē 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ Zināšanu papildināšana, prasme atlasīt informāciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teātri 00:00:00 vidēja 5♦ Testā apkopoti uzdevumi, kas nostiprina un papildina zināšanas par teātri, tā personībām, sekmē prasmi izvēlēties atbilstošo formulējumu, sekmē vizuālo atmiņu.
2. Opera un balets 00:00:00 vidēja 8♦ Testā apkopoti uzdevumi, kas nostiprina, papildina zināšanas par latviešu operu, tās māksliniekiem un vadītājiem, sekmē 0prasmi atlasīt formulējumus, aktualizē zināšanas par pasaules mēroga darbiem.
3. Dziesmu svētki 00:00:00 vidēja 6♦ Testā apkopoti uzdevumi, kas nostiprina un papildina zināšanas par dziesmusvētkiem, to nozīmi kultūras dzīvē, mūzikas personībām; sekmē izpratni par kultūras saikni ar politikas ietekmēm.
4. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 16♦ Testā apkopoti uzdevumi, kuri parāda teātru un mūzikas daudzveidību, ļauj nostiprināt izpratni par izcilu personību lomu, sekmē prasmi atlasīt loģiskus spriedumus, nostiprina zināšanas.