Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sporta dzīve un sasniegumi Sporta attīstība Latvijā: sporta veidi, personības, starptautiskie sasniegumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumu par Olimpisko komiteju 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Paplašina izpratni par politikas ietekmi uz sportu.
2. Nosaki attēlā redzamā sportista sasniegumus 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zināšanu nostiprināšana, verbālās un vizuālās atmiņas sekmēšana.
3. Atbildi jautājumu par Latviju olimpiskajās spēlēs 2. izziņas līmenis zema 1p. Zināšanu nostiprināšana.
4. Izvērtē apgalvojumus par sportu 3. izziņas līmenis vidēja 4p. Sekmē prasmi analizēt, vispārināt, secināt.
5. Raksturo sportista sasniegumus 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Zināšanu nostiprināšana, paplašināšana.
6. Atbildi jautājumu par sporta veidiem 1. izziņas līmenis zema 1p. Zināšanu nostiprināšana.
7. Atlasi skaidrojumus par sporta filmu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zināšanu nostiprināšana, prasme veidot loģiskus spriedumus.
8. Analizē avotus par sportu un politiku 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido izpratni par sporta un ideoloģijas ciešo saikni, sekmē prasmi loģiski spriest.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sporta raksturojums 00:00:00 vidēja 8p. Testā apkopoti uzdevumi, kas nostiprina zināšanas, sekmē izpratni par procesiem, veicina prasmi spriest.
2. Olimpiskās spēles un Latvija 00:00:00 vidēja 6p. Testā apkopoti uzdevumi, kas nostiprina zināšanas, sekmē izpratni par kopsakarībām, veicina prasmi analizēt, secināt.