Teorija

Uzdevumi

1. Raksturo attēlā redzamo ēku

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Nosaki attēlā redzamās ēkas funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Atpazīsti attēlā redzamo ēku

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Izvērtē apgalvojumus par pilsētbūvniecību

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
5. Atlasi funkcionālisma stila pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Raksturo arhitektūras stilu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Nosaki arhitektūras uzdevumus

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Atlasi neoeklektisma stila pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Pilsētbūvniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. Arhitektūras stili un nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli