5.
jūnijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kino Ieskats latviešu kino attīstībā no pirmsākumiem: kopsavilkums, kinohronikas, kultūrfilmas, filmas skolām, reklāmfilmas, nozīmīgākās aktierfilmas; personības kino, S. Eizenšteins.
2. Radio un skaņu ieraksti Latvijas Radio aizsākumi, raidījumu saturs, radio nozīme, VEF radioaparāti. Skaņu ierakstu studija "Bellacord", tās loma mūzikas attīstībā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumu par latviešu kino 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido izpratni par kino nozīmi vēstures liecību saglabāšanā, aktualizē vēstures zināšanas.
2. Raksturo attēlā redzamo filmu 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina zināšanas, papildina izpratni par kultūras simboliku.
3. Analizē avota tekstu par kino 3. izziņas līmenis augsta 1p. Sekmē prasmi analizēt, vērtēt rakstīto avotu, pilnveido spēju kritiski vērtēt kino.
4. Raksturo attēlā redzamo filmu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zināšanu nostiprināšana, vizuālā avota uztveres, analīzes prasmju pilnveide.
5. Izvērtē apgalvojumus par latviešu kino 3. izziņas līmenis vidēja 4p. Zināšanu nostiprināšana, papildināšana, prasme analizēt, atlasīt spriedumus.
6. Atbildi jautājumu par latviešu kino 2. izziņas līmenis zema 1p. Zināšanu nostiprināšana.
7. Atbildi jautājumu par Latvijas Radio 1. izziņas līmenis zema 1p. Zināšanu nostiprināšana.
8. Raksturo attēlā redzamās tehnoloģijas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vizuālo avotu izvērtēšana, zināšanu nostiprināšana.
9. Atbildi jautājumu par radio nozīmi 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina, paplašina izpratni par radio ietekmi un nozīmi sabiedrības dzīvē, pilnveido prasmi analizēt, atlasīt spriedumus.
10. Atbildi jautājumu par attēlā redzamo tehnoloģiju 1. izziņas līmenis zema 1p. Zināšanu nostiprināšana, jēdzienu lietojums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latviešu kino 00:00:00 vidēja 9p. Testā apkopoti uzdevumi, kas ļauj pārbaudīt zināšanas par latviešu kino sasniegumiem, nozīmi, pilnveido prasmi analizēt, atlasīt spriedumus, papildina zināšanas.
2. Jauno tehnoloģiju raksturojums 00:00:00 vidēja 7p. Testā apkopoti uzdevumi par tehnoloģiju ienākšanu sabiedrības dzīvē, ļauj nostiprināt zināšanas, pilnveido izpratni par tehnoloģiju ietekmi uz sabiedrību.