Teorija

Uzdevumi

1. Atbildi jautājumu par latviešu kino

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Raksturo attēlā redzamo filmu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Analizē avota tekstu par kino

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
4. Raksturo attēlā redzamo filmu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Izvērtē apgalvojumus par latviešu kino

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
6. Atbildi jautājumu par latviešu kino

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Atbildi jautājumu par Latvijas Radio

Grūtības pakāpe: zema

1♦
8. Raksturo attēlā redzamās tehnoloģijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Atbildi jautājumu par radio nozīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Atbildi jautājumu par attēlā redzamo tehnoloģiju

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Testi

1. Latviešu kino

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
2. Jauno tehnoloģiju raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Metodiskie materiāli