Uzdevums:

8♦
Pabeidz tekstu par Latviešu pagaidu nacionālo padomi, izvēloties atbildes no dotajiem variantiem!(Ievēro pareizrakstību!)
 
1 . gada 16. novembrī 2 tika izveidota Latviešu pagaidu nacionālā padome (LPNP).
Latviešu Pagaidu Nacionālā padome, vēlāk Latviešu Nacionālā padome, bija politiska organizācija no 1917. -1918. g., kurā apvienojās 3 partijas.
 
LPNP izveidojās vāciešu neokupētajā 4  daļā. LPNP pieņēma lēmumu, ka Latvija ir autonoma valsts vienība, kuras kārtība jānosaka 5 .
  
Par LPNP valdes priekšsēdētāju ievēlēja advokātu 6 .
 
1918. gada 1. janvārī Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomes izpildkomiteja - 7 aizliedza Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes darbību, bet Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomes izpildkomiteja priekšsēdētājs 8 (Āzis) kavējās lēmumu izpildīt, tādējādi LPNP turpināja darboties.
 
 
Atbilžu varianti katram jautājumam:
  1. 1917; 1919; 1817
  2. Valkā; Daugavpilī; Siguldā
  3. latviešu; krievu; baltvācu
  4. Polijas; Krievzemes; Latvijas
  5. Satversmes sapulcei; valsts galvai; ministriem
  6. Raini; V. Zāmuēlu; G. Zemgalu
  7. Tings; Iskolats; Senāts
  8. F. Roziņš; F. Bārda; V. Zāmuēls

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: