Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Apgaismība Latvijas teritorijā 2p.
2. Hernhūtisms 2p.
3. Apgaismība Latvijas teritorijā 1p.
4. Hernhūtisms 1p.
5. Hernhūtisms 1p.