Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Apgaismība Latvijas teritorijā 2♦
2. Hernhūtisms 2♦
3. Apgaismība Latvijas teritorijā 1♦
4. Hernhūtisms 1♦
5. Hernhūtisms 1♦